ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану села Ясна Поляна Красноградського району Харківської області

  • 518

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану села Ясна Поляна Красноградського району Харківської області

  1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Проект документу державного планування має назву «Генеральний план села Ясна Поляна Красноградського району Харківської області», необхідність розроблення містобудівної документації викликана змінами, які відбуваються в соціально-економічній діяльності країни і пов’язані зі становленням ринкової економіки, а також відсутністю сучасної, в концептуальному відношенні, проектної документації, спрямованої на перспективний розвиток села.
Генеральний план села Ясна Поляна передбачає: визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території; урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій; обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій; визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій; удосконалення планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту; оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану; визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.
Документом державного планування «Генеральний план села Ясна Поляна Красноградського району Харківської області» передбачається збільшення території, площа території в існуючих межах населених пунктів становить 125 га, площа території в проектованих межах – 127,7 га. Заплановано збільшення території житлової та громадської забудови, комунально-складської, транспортної інфраструктури, виробничої території, ландшафтно-рекреаційного озеленення, сільськогосподарських угідь.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Наталинська сільська рада Красноградського району Харківської області за адресою: вул. І. Сенченка, буд. 89, с. Наталине, Красноградський район, Харківська область, 63343, електронна адреса: natalyncilrada@ukr.net, тел. (05744) 7-68-18.

  1. Процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури:
дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (оприлюднення її в засобах масової інформації):
02.10.2020 – в газеті «Вісті Красноградщини»;
15.10.2020 – в газеті «Комерсант».
Дата подання повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку та розміщення звіту СЕО на офіційному веб-сайті Наталинської сільської ради (https://natalynska-gromada.gov.ua/).
Публікація повідомлення в друкованих засобах масової інформації:
16.10.2020 р – в газеті «Вісті Красноградщини»;
29.10.2020 р – в газеті «Комерсант».
б) спосіб участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій):
Надання письмових зауважень та пропозицій до Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області за адресою: вул. І. Сенченка, буд. 89, с. Наталине, Красноградський район, Харківська область, 63343, електронна адреса: natalyncilrada@ukr.net, тел. (05744) 7-68-18.
в) дата, час і місце проведення громадських слухань – не проводитимуться;
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Наталинська сільська рада Красноградського району Харківської області за  адресою: вул. І. Сенченка, буд. 89, с. Наталине, Красноградський район, Харківська область, 63343, електронна адреса: natalyncilrada@ukr.net, тел. (05744) 7-68-18. Контактна особа – Наталинський сільський голова Боровська Віолета Павлівна.
ґ) орган, до якого подаються зауваження та пропозиції: Наталинська сільська рада Красноградського району Харківської області за адресою: вул. І. Сенченка, буд. 89, с. Наталине, Красноградський район, Харківська область, 63343, електронна адреса: natalyncilrada@ukr.net, тел. (05744) 7-68-18, строки подання зауважень та пропозицій: з 16.10.2020 року протягом 30 днів включно.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: офіційні веб-сайти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (https://menr.gov.ua/), Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації (https://kharkivoda.gov.ua/), Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (https://kharkivoda.gov.ua/).
Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту оприлюднено 16.10.2020 року на офіційному сайті Наталинської сільської ради (https://natalynska-gromada.gov.ua/). Строк громадського обговорення та консультування становить 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

Інші оголошення

Всі оголошення