ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування», «Про запобігання корупції» та законодавства з урахуванням специфіки відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату, в якому знаходиться вакантна посада

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України.
3. Форма правління в Україні.
4. Визнання найвищої соціальної цінності в Україні.
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
6. Об’єкти права власності Українського народу.
7. Найважливіші функції держави.
8. Державні символи України.
9. Конституційне право на працю.
10. Конституційне право на освіту.
11. Конституційне право на соціальний захист.
12. Конституційне право на охорону здоров’я.
13. Обов’язки громадянина України.
14. Право громадянина України на вибори.
15. Повноваження Верховної Ради України.
16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.
17. Державний бюджет України.
18. Порядок обрання Президента України.
19. Повноваження Президента України.
20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.
21. Склад Кабінету Міністрів України.
22. Повноваження Кабінету Міністрів України.
23. Повноваження місцевих державних адміністрацій.
24. Статус прокуратури України за Конституцією України.
25. Система судів в Україні.
26. Основні засади судочинства в Україні.
27. Система адміністративно-територіального устрою України.
28. Органи місцевого самоврядування в Україні.
29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.
30. Статус та повноваження Конституційного суду України.
31. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України.

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування.
2. Посади в органах місцевого самоврядування.
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування.
4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.
5. Основні напрями державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування.
6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.
7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.
8. Особливості прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.
9. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
10. Декларування доходів посадовими особами місцевого самоврядування.
11. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.
12. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування.
13. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування.
14. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.
15. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.
16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.
17. Оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування.
18. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.
19. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування.
2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні.
3. Основні принципи місцевого самоврядування.
4. Система місцевого самоврядування.
5. Місцевий референдум.
6. Виконавчі органи рад.
7. Громадські слухання.
8. Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування.
9. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
10. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям.
11. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях.
12. Порядок формування рад.
13. Сесія ради.
14. Постійні комісії ради.
15. Депутат ради.
16. Президія (колегія) районної, обласної ради.
17. Виконавчий апарат районної, обласної ради.
18. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
19. Право комунальної власності.
20. Місцеві бюджети.
21. Доходи місцевих бюджетів.
22. Використання вільного залишку коштів місцевих бюджетів.
23. Місцеві податки і збори.
24. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб.
25. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
26. Дострокове припинення повноважень ради.

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.
2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.
7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.
8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.
9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.
12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.
13. Вимоги до поведінки осіб.
14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.
16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.
17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
19. Антикорупційна експертиза.
20. Спеціальна перевірка.
21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.
22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

 V. Перелік питань на перевірку знань Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» для заміщення вакантної посади у службі у справах дітей Наталинської сільської ради

       1. Органи і служби у справах дітей, спеціальні установи та заклади, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень.
       2. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів соціального захисту для дітей.
       3. Профілактика правопорушень серед дітей.
       4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує  державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.
       5. Уповноважені підрозділи органів Національної поліції.
       6. Розгляд справ щодо неповнолітніх у судах.
       7. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації для дітей.
       8. Центри медико-соціальної реабілітації дітей.
       9. Спеціальні виховні установи Державної кримінально-виконавчої служби України для дітей.
       10. Притулки для дітей служб у справах дітей.
       11. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей.
       12. Соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка).
       13. Охорона  прав  дітей  під  час здійснення профілактики правопорушень.
       14. Контроль за діяльністю органів і служб у справах  дітей, спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.
       15. Нагляд за додержанням законів в органах і службах у справах дітей та спеціальних установах для дітей.

 VІ. Перелік питань на перевірку знань Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації», що стосуються роботи у загальному відділі Наталинської сільської ради
 1. Вимоги до звернення.
 2. Мова звернень і рішень та відповідей на них.
 3. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення.
 4. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню.
 5. Діловодство щодо звернень громадян.
 6. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги.
 7. Термін розгляду звернень громадян.
 8. Розгляд скарг громадян.
 9. Розгляд заяв (клопотань).
 10. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян.
 11. Забезпечення доступу до інформації.
 12. Розпорядники інформації та обов'язки розпорядників інформації.
 13. Публічна інформація з обмеженим доступом.
 14. Службова інформація.
 15. Доступ до інформації про особу.

VІІ. Перелік питань на перевірку знань Закону України «Про адміністративні послуги», що стосуються роботи у центрі надання адміністративних послуг Наталинської сільської ради

 1. Порядок надання адміністративних послуг.
 2. Строки надання адміністративних послуг.
 3. Основні завдання адміністратора.
 4. Права, які має адміністратор.
 5. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини.
 6. Які документи подає до органу реєстрації особа або її представник для реєстрації місця проживання.
 7. Підстави відмови в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання.
 8. Відповідальні за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.
 9. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг.
 10. Інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги.
 11.  Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг.
 12. Інформація про адміністративні послуги.
 13. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг.
 14. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг.
 15. Надання супутніх послуг.

VІІІ. Перелік питань до іспиту на заміщення вакантних посад у відділі соціального захисту населення Наталинської сільської ради. Перевірка знань Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в України», Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", Закону України «Про охорону праці».

1. Розкрити поняття: «одинока мати», «соціальний захист одиноких матерів».
2. Статус ветеранів війни, їх соціальний захист.
3. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
4. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань
5. Статус ветеранів праці та пільги для них.
6. Основні принципи державної політики у сфері зайнятості населення.
7. Види пенсій.
8. Мета і методи аналізу травматизму та професійної захворюваності на виробництві.
9. Види державних допомог.
10. Відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я чи нанесення моральної шкоди.
11. Визначення осіб, які належать до потерпілих від насідків Чорнобильської катастрофи.
12. Що таке психофізіологічні шкідливості на робочому місці.
13. Пільги інвалідам війни та особам, прирівняним до них.
14. Роль відділу охорони праці на підприємстві.
15. Санаторно-курортне лікування інвалідів, умови взяття на облік, забезпечення путівками.

ІХ. Перелік питань до іспиту на заміщення вакантних посад у відділі бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення Наталинської сільської ради(Бюджетний кодекс України, Закони України «Про публічні закупівлі», «Про відкритість використання публічних коштів»)

1. Бюджетний період.
2. Структура бюджетної системи України.
3. Принципи бюджетної системи України.
4. Бюджетна класифікація.
5. Дефіцит та профіцит бюджету, залишок бюджетних коштів.
6. Джерела фінансування бюджету.
7. Розгляд та затвердження Державного бюджету України.
8. Взяття бюджетних зобов’язань.
9. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.
10. Захищені видатки бюджету.
11. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду.
12. Нецільове використання бюджетних коштів.
13. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
14. Зміст інформації про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, та строки її оприлюднення, у разі використання коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
15. Тендерний комітет та уповноважені особи замовника.

Х. Перелік питань на перевірку знань Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Господарського кодексу України, Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  на заміщення вакантних посад у відділі житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-економічного розвитку Наталинської сільської ради

1. Органи місцевого самоврядування в Україні
2. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування
3. Управління майном комунальної власності
4. Комунальна власність: поняття і сутність.
5. Суб’єкти та об’єкти права комунальної власності
6. Право комунальної власності
7. Підстави для набуття права комунальної власності.
8. Право спільної власності територіальних громад міста, сіл та селищ району.
9. Оренда комунального майна.
10. Передача об’єктів права державної власності у комунальну власність 
11. Передача об’єктів права комунальної власності у державну власність 
12. Набуття права власності на безхазяйну річ
13. Комунальні унітарні підприємства
14. Порядок призначення керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад міста, сіл та селищ району.
15. Оцінка об’єкта оренди
16. Істотні умови договору оренди.
17. Порядок списання майна спільної власності територіальних громад міста, сіл та селищ району.
18. Порядок створення, припинення комунальних підприємств.
19. Право господарського відання та оперативного управління.
20. Установчі документи підприємства.
21. Порядок приватизації майна спільної власності територіальних громад міста, сіл та селищ району.
22. Способи приватизації.
23. Регуляторний акт (стаття).
24. Регуляторна діяльність

 ХІ. Перелік питань до іспиту на заміщення вакантних посад у відділі з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Наталинської сільської ради (Кодекс цивільного захисту України, Закони України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про Національну поліцію»)
 1. Класифікація надзвичайних ситуацій.
 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту.
 3. Склад та основні завдання сил цивільного захисту.
 4. Інформування у сфері цивільного захисту.
 5. Організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.
 6. Забезпечення техногенної безпеки органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання.
 7. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.
 8. Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 9. Загальні правила військового обліку.
 10. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку.
 11. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації.
 12. Організаційні заходи, що здійснюються органами місцевого самоврядування під час мобілізації.
 13. Обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.
 14. Обов’язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.
 15. Взаємодія поліції з органами місцевого самоврядування. Взаємодія між керівниками територіальних органів поліції та представниками органів місцевого самоврядування.
 ХІІ. Перелік питань до іспиту на заміщення вакантних посад у відділі освіти Наталинської сільської ради (Закон України «Про освіту»)

1.Форми здобуття осіти.
2.Складники та рівні освіти.
3.Дошкільна освіта.
4.Інклюзивне навчання.
5. Організаційно-правовий статус закладів освіти
6. Керівник закладу освіти
7. Стандарти освіти
8. Ліцензування освітньої діяльності
9 Акредитація освітньої програми
10 Зовнішнє незалежне оцінювання
11 Моніторинг якості освіти
12. Атестація педагогічних працівників
13 Категорії учасників освітнього процесу
14. Права та обов’язки здобувачів освіти
15. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти.

 ХІІІ. Перелік питань до іспиту на заміщення вакантних посад у відділі благоустрою Наталинської сільської ради (Закон України «Про благоустрій населених пунктів»)
 1. Призначення благоустрою населених пунктів
 2. Система благоустрою населених пунктів
 3. Повноваження сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів
 4. Об'єкти у сфері благоустрою населених пунктів
 5.  Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів
 6. Відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою
 7. Елементи благоустрою
 8. Комплексний благоустрій
 9. Охорона та утримання зелених насаджень
 10. Освітлення об'єктів благоустрою
 11. Технічна документація з питань благоустрою територій населених пунктів
 12.  Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів
 13.  Забезпечення благоустрою території підприємств, установ та організацій
 14. Благоустрій території житлової та громадської забудови
 15.  Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

ХIV. Перелік питань до іспиту на заміщення вакантних посад у відділі культури, сім’ї, молоді та спорту Наталинської сільської ради (Закони України «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу» «Про фізичну культуру і спорт»)

 1. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури.
 2. Пріоритети державної політики у сфері культури.
 3. Право на доступ до культурних цінностей та культурних благ.
 4. Особливості створення, діяльності та ліквідації закладів культури.
 5. Призначення та функціонування базової мережі закладів культури.
 6. Основи організації та функціонування бібліотечної системи України.
 7. Види бібліотек.
 8. Створення, державна реєстрація та реорганізація бібліотек.
 9. Бібліотечні фонди та комплектування бібліотечних фондів.
 10. Облік, зберігання та використання документів в бібліотеках.
 11. Матеріально-технічне забезпечення бібліотек.
 12. Соціальні гарантії працівників бібліотек.
 13. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання та відпочинку громадян. Фізкультурно-оздоровча діяльність серед сільського населення.
 14. Фізична культура у сфері освіти.
 15. Організаційне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

XV. Перелік питань до іспиту на заміщення вакантних посад у відділі земельних відносин просторового планування та охорони навколишнього природного середовища  Наталинської сільської ради (Земельний Кодекс України)

1. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин.
2. Категорії земель за цільовим призначенням.
3. Перелік підстав виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку.
4. Перелік суб’єктів які мають право постійного користування земельною ділянкою.
5. Зміст права земельного сервітуту.
6. Відновлення меж земельних ділянок.
7. Порядок безоплатної приватизації земельної ділянки громадянам.
8. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність).
9. Норми безоплатної передачі земельної ділянки громадянам.
10. Перелік земельних ділянок які не підлягають продажу на конкурентних засадах.
11. Порядок припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови від права власності або права постійного користування на користь територіальної громади.
12. Перелік органів що вирішують земельні спори.
13. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування.
14. Визначення державного земельного кадастру. Призначення державного земельного кадастру.
15. Перелік порушень земельного законодавства за які громадяни та юридичні особи несуть відповідальність.

XVI. Перелік питань до іспиту на заміщення вакантних посад у відділі проєктно-інвестиційної діяльності Наталинської сільської ради (Закон України про інвестиційну діяльність)

 1. Інвестиції та види майнових та інтелектуальних ціностей.
2.Інвесиційний проект та його зміст.
3. Об'єкти інвестиційної діяльності
4.  Суб'єкти інвестиційної діяльності
5. Джерела фінансування інвестиційної діяльності
6. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів та шляхи її надання
7. Порядок розміщення державного замовлення на виконання робіт у капітальному будівництві
8 Державна експертиза інвестиційних проектів
9. Ціноутворення в інвестиційній діяльності
10 Захист інвестицій
11 Умови припинення інвестиційної діяльності
12.Інвестиційна діяльніст та основи її провадження
13.  Права суб'єктів інвестиційної діяльності
14. Обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності
15 Відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності та їх регулювання.

Гід державних послуг. Банер