До уваги керівників та голів профспілкових організацій підприємств, установ та організацій

  • 672

Шановні керівники та голови профспілкових організацій підприємств, установ та організацій!
Наталинська сільська рада звертає Вашу увагу, що відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» кожне підприємство, установа, організація самостійно розробляють систему оплати і нормування праці, визначають порядок формування та виплати заробітної плати працівників, режими праці та відпочинку, розміри та умови надання стимулюючих виплат, режими праці та відпочинку, соціальні гарантії та гарантії зайнятості. Усі норми трудового законодавства повинні бути закріплені в колективному договорі. Правові засади розроблення, укладення та виконання колективних договорів зазначені Законами України «Про колективні договори і угоди» та «Про соціальний діалог України».
Проведення повідомної реєстрації колективних угод і договорів регулює Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115.
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 768 внесено зміни до Постанови № 115, якими передбачено спрощення процедури повідомної реєстрації договорів (угод).
Особливості оновленого 21.08.2019 року Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів полягають у наступному:
1. На повідомну реєстрацію подається один примірник колективного договору, змін та доповнень до нього разом із додатками та супровідним листом.
На вибір сторін договорів пропонується три варіанти подання документів реєструючому органу:
1) оригінал паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками;
2) оригінал електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами;
3) електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія), засвідчена кваліфікованою електронною печаткою.
2. Копія Протоколу зборів про прийняття колективного договору або витяг з нього.
3. Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації колективних угод, змін і доповнень до них, повертати їх на доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати додаткові вимоги до оформлення поданих на реєстрацію документів.
4. Реєструючий орган письмово інформує про реєстрацію договору, змін та доповнень до нього суб’єкта, який подав на реєстрацію цей документ.
Звертаємо увагу, що реєструючий орган не робить жодних написів на примірнику договору, змін і доповнень до нього, не повертає його сторонам.
Повідомну реєстрацію мають провести за 14 робочих днів. При цьому орган реєстрації не може відмовити у повідомній реєстрації колективного договору, повернути його на доопрацювання, вимагати додаткові документи та встановлювати вимоги до їх оформлення.
Реєструючий орган має вести на своєму веб-сайті реєстр колективних угод (договорів), змін і доповнень до них та оновлювати його щомісяця.
На сайті також мають оприлюднити текст договорів та в разі недоліків надати рекомендації щодо узгодження колективного договору з вимогами законодавства.
Нагадуємо, що наразі проводиться черговий двомісячник з укладення колективних договорів. З огляду на вищевикладене, пропонуємо переглянути діючі колективні договори з урахуванням змін трудового законодавства, а за відсутності на підприємствах колективних договорів укласти нові та подати на повідомну реєстрацію.
Повідомна реєстрація колективних договорів, змін чи доповнень до них здійснюється відділом соціального захисту населення Наталинської сільської ради, що знаходиться за адресою:
вул. І. Сенченка, буд. 89, с. Наталине, Красноградський район, тел. 7-68-18.

Фото без опису