Оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади директора  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Красноградського району»

 • 918

Додаток

до протоколу № 1

засідання конкурсної комісії

від 08.09.2021

 

Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення посади директора  Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги

Красноградського району»

 

 Правові підстави проведення конкурсу

         Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), рішення Красноградської районної ради від 25 жовтня 2018 року № 869-VII «Про затвердження Порядку призначення за конкурсом керівників закладів охорони здоров’я, що є у спільній власності територіальних громад міста, сіл та селищ Красноградського району», рішення  Красноградської районної ради від 25 жовтня 2018 року № 870-VII «Про проведення конкурсу на заміщення посади керівника Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Красноградського району».

Найменування та місцезнаходження комунальної установи

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Красноградського району» 63304, Харківська область, місто Красноград, вулиця Шиндлера, 91.

Основні напрями діяльності

Підприємство створено з метою надання первинної медико - санітарної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає або перебуває на території Красноградського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я, що передбачає:

забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою;

забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

Основні напрямки діяльності підприємства визначені Статутом. Статут підприємства, затверджений рішеннями Засновників: Красноградської районної ради від 24.12.2020 № 48-VIІI, Красноградської міської ради від 24.12.2020  № 116-VIІI, Наталинської сільської ради від 24.12.2020 № 101-VIІI. http://krrada.kh.ua/dokumenty/rishennia-sesii-rairady/rishennya-ii-pozachergova-sesiya-viii-sklikannya-24-grudnya-2020-roku.

Структура підприємства http://krrada.kh.ua/dokumenty/rishennia-sesii-rairady/rishennya-viii-pozachergovovoji-sesiji-rajonnoji-radi-viii-sklikannya-vid-30-06-2021-roku.

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Красноградського району» складають – 31 949 033 грн, в т.ч. кошти місцевого бюджету: за загальним фондом – 3 449 917 грн, за спеціальним фондом – 4 748 322 грн та кошти державного бюджету за програмою медичних гарантій – 23 750 794 грн.

Строк та адреса приймання документів для участі у конкурсі

Документи для участі у конкурсі приймаються з 09 вересня 2021 року по 30 вересня 2021 року включно до 17:00 год. за адресою: м. Красноград, вул. Соборна, 58-а, каб. 7.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Телефон для довідок: (057) 44 7-25-11, е-mail: krasnogradrayrada@ukr.net.

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або надсилається поштою:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографію;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника медичного закладу, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 аркушів друкованого тексту в паперовій та електронній формах;
 • довідку про відсутність судимості;
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
 • попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за встановленою формою;
 • заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за встановленою формою;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів на посаду :

 • громадянство України;
 • вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Охорона здоров'я»;
 • спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» ;
 • стаж роботи не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах;
 • вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, трудового та антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);
 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
 • високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Оплата праці директора закладу

За виконання обов’язків Керівнику нараховується заробітна плата виходячи з установлених:

посадового окладу, який визначається у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії, згідно встановленого показника – 2,5, відповідно до рішення районної ради від 01 червня 2021 року № 151-VІІІ, в розмірі згідно розрахунку: 9 343 грн. х 2,5 = 23 357,50 грн.,

 який буде змінюватись, відповідно змін чинного законодавства України.

Дата і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться за адресою:  м. Красноград, вул. Соборна, 58-а. 

Про час та дату проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Фото без опису