Повідомлення про публічні та індивідуальні договори про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

  • 263

Повідомлення про публічні та індивідуальні договори про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Законом України «Про житлово-комунальніпослуги» з 1 травня 2019 року співвласників багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язано прийняти рішення про модель організації договірних відносин, зокрема, з Красноградським комунальним підприємством «Водоканал» (надалі – ККП «Водоканал»).

Постановою Кабінету Міністрів України №690 від 05.07.2019р. було затверджено «Правила надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» та п’ятьтипівдоговорів:

1. Договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем).

2. Договір з індивідуальним споживачем про наданняпослуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем).

3. Договір з індивідуальнимспоживачем у будівлі, приміщенняякої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

4. Договір з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

5. Колективний договір про наданняпослуг з централізованоговодопостачання та централізованоговодовідведення.

Сам Закон, Правила та відповідні затверджені типові договори поширюються, крім населення, і на об’єкти юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які є приміщеннями в складі багатоквартирного будинку або будівлею, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна житлового фонду.

Модель організації договірних відносин обирається за рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до чинного законодавства.

У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем комунальної послуги відповідний договір (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії), з ними укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання.

Публічні договори приєднання про надання комунальних послуг з власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги такий власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги.

З огляду на вище викладене, згідно частини 7 статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 633 Цивільного Кодексу України, ККП «Водоканал» повідомляє про розміщення на офіційному веб-сайті Наталинської сільської ради публічних договорів:

1. Договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньо будинкових систем).

2. Договір з індивідуальнимспоживачем у будівлі, приміщенняякої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.(для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб)

3. Договір з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

4. Договір з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (для бюджетних установ).

Керуючись положеннямистаттей 13 та 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» обумовленіпублічні договори вважаютьсяукладеними з 1 січня 2022 року:

  • якщо протягом 30 днів з моменту опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті Наталинської сільської ради співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з надавачем послуг;
  • якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті Наталинської сільської ради власники  індивідуальних (садибних) житлових будинків не вчинили дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги.

Публічна оферта (пропозиція) про укладення договорів між ККП « Водоканал» та споживачами послуг:

Укладення договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення між виконавцем послуг і споживачами  - співвласниками (фізичними особами, фізичними особами – підприємцями та юридичними особами) багатоквартирногобудинку, власниками будинків садибного типу - передбачено Законом України «Про житлово-комунальніпослуги».

Згідно з ч. 1 і 2 ст. 633 Цивільного Кодексу України, публічний договір – це договір, в якому одна сторона взяла на себе обов'язок здійснювати надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів.

Публічна оферта - пропозиція суб’єкта господарювання, адресована будь-якій особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, спрямована невизначеному колу осіб, укласти з ним договір про надання послуги на умовах, щомістяться в публічнійоферті.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 03.12.2020 №1060 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» та керуючись нормами ч. 5 ст. 13; ч.7 ст.14 вказаного Закону,  ст. ст. 633, 634 Цивільного Кодексу України Красноградське комунальне підприємство «Водоканал»публікує цю публічну пропозицію (оферту) про укладення договорів про наданняпослуг з централізованого водопостачання та/абоцентралізованого водовідведення (далі – Договори) для споживачів – власників (співвласників, користувачів) житлових та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку, інших об’єктів нерухомого майна або водопостачання та/або водовідведення в житловому будинку, які отримують послуги для задоволення власних потреб, а також для забезпечення господарських, технологічних (власних) потреб багатоквартирного будинку в цілому, а саме:

1. Договору з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем).

2. Договору з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. (для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб)

3. Договору з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

4. Договору з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (для бюджетних установ).

Такі договори вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному сайті органу місцевого самоврядування (Наталинської сільської ради)  співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з Підприємством.

Індивідуальніспоживачі у багатоквартирнихжитловихбудинках, якіфактичнокористуютьсяпослугами з централізованоговодопостачання та/абоводовідведенняабозвертаються до ККП «Водоканал» для отриманнявказанихпослуг, вважаються такими, щоознайомлені, погоджуються та приєднуються до умов публічногоіндивідуального договору.

У зв’язку з тим, що дані Договори є договорамим приєднання, їхумови не підлягаютьузгодженнюзі сторонами, щоприєднується (споживачами).

Договори розміщено на  офіційному веб-сайті Наталинської сільської ради у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цих Договорів кожної особи, що отримує та звертається до Підприємства, для отримання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

 

Фото без опису

Інші оголошення

Всі оголошення