Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення розміру ставок транспортного податку на території Наталинської сільської  ради»

  • 324

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

«Про встановлення розміру ставок транспортного податку

на території Наталинської сільської  ради»

 

1. Вид та назва регуляторного акта, дата прийняття.

          Аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про встановлення розміру ставок транспортного податку на території Наталинської сільської ради».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

    Фінансовий відділ Наталинської сільської ради

 

3. Цілі прийняття акта.

      - виконання вимог чинного законодавства;

врегулювання правовідносин між Наталинською сільською радою та платниками транспортного податку;

- відкритість процедури, прозорість органу місцевого самоврядування при вирішенні питань пов’язаних із затвердженням ставок транспортного податку  на території Наталинської сільської ради;

- забезпечення надходжень до місцевого бюджету для виконання програми соціально-економічного розвитку  об’єднаної територіальної громади.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження.

з 11.01.2022 – 14.01.2022 року (включно).

 

5. Тип відстеження.

   Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження.

     Статистичний метод шляхом аналізу визначених показників результативності акту.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи одержання даних.

 

      Виходячи з цілей державного регулювання, для відстеження результативності  регуляторного акта  обрані наступні статистичні показники:

  1. Кількість платників транспортного  податку;
  2. Надходження від сплати  транспортного  податку;
  3. Питома вага надходжень транспортного податку від загальних надходжень в  місцевий бюджет;
  4. Рівень поінформованості. Кількість платників транспортного  податку, обізнаних з даним регуляторним актом, %.

 

Показник

Роки дії регуляторного акта

2019 р. факт

2020 р.

 план

2021 р. очікувані дані

Кількість платників транспортного податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт (осіб),  у тому числі:

1

1

1

Надходження до місцевого бюджету від сплати транспортного  податку (грн.) – всього

 

37500

 

12500

 

25000

Питома вага надходжень транспортного податку

1

1

1

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, (%)

100

100

100

 

  8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

      Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

  • динаміка кількості платників транспортного податку;
  • обсяг надходжень до сільського бюджету від сплати  вищевказаного податку.

 

  9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

   

    В результаті проведеного відстеження результативності регуляторного акта встановлено, що прийняття рішення Наталинської сільської ради «Про встановлення розміру ставок транспортного податку на території Наталинської сільської ради» є актуальним та надасть змогу привести його у відповідність до Податкового кодексу України та забезпечить збільшення надходжень до сільського бюджету.

 

 

 

Голова постійної комісії

з питань прав людини,

законності, депутатської діяльності,

етики та регламенту                                            Михайло КОВАЛЕНКО

 

Начальник відділу фінансів

Наталинської сільської ради                                   Любов КУЧИК