Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення розміру ставок туристичного збору на території Наталинської сільської ради»

 • 351

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

«Про встановлення розміру ставок туристичного збору на території

Наталинської сільської ради»

 

 

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

   рішення  «Про встановлення розміру ставок туристичного збору  на території Наталинської сільської ради».

 

    2. Назва виконавця заходів з відстеження:

    Відділ фінансів Наталинської сільської ради

 

    3.Цілі прийняття акта:

          - виконання вимог чинного законодавства;

          - врегулювання правових відносин між Наталинською сільською радою та платниками туристичного збору;

         - встановлення ставок туристичного збору.

 

   4.Строк виконання заходів з відстеження:    з 11.01.2022 – 14.01.2022 року (включно).

 

   5.Тип відстеження.

   Базове.

   6.Методи одержання результатів відстеження.

     Статистичний метод шляхом аналізу визначених показників результативності акту.

    7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи одержання даних.

       Результати відстежень регуляторного акту одержані на підставі аналізу чинного законодавства шляхом збору статистичних даних і аналізу:

 • даних щодо обсягу надходжень до сільського бюджету;
 • кількість фізичних осіб підприємців,  на яких поширюється дія акта;
 • пропозиції та зауважень зацікавлених осіб;

    Для визначення кількісного значення статистичних показників використовувались офіційні аналітичні та статистичні дані.

    Проект цього регуляторного акта розміщувався на офіційному веб – сайті https://natalynska-gromada.gov.ua/. Наталинської сільської ради у мережі Інтернет. За період відстеження до проекту рішення на адресу сільської ради зауважень та пропозицій від громадських організацій та фізичних осіб не надходило.

 

 

   8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

         Враховуючі цілі прийняття акта, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

 • прогнозна загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання  (ночівлі) для внутрішнього туризму та в’їзного туризму;
 • прогнозна кількість платників збору для внутрішнього туризму та в’їзного туризму;
 • прогнозна кількість суб’єктів господарювання із ведення діяльності по тимчасовому розміщенні осіб у місцях проживання (ночівлі);
 • прогнозні надходження коштів до місцевого бюджету  від сплати туристичного збору за 2022 рік за одну особу внутрішнього туризму та в’їзного туризму.

 

Прогнозна загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) для внутрішнього туризму та в’їзного туризму.

Оскільки визначити кількість платників збору та їх дні перебування на території громади важко, не маючи статистичних даних попередніх років, тому прогнозна кількість діб  розрахована на одну особу, яка приїздить на територію Наталинської сільської територіальної громади на два дні і буде тимчасово розміщена у місцях проживання (ночівлі).

 

Прогнозна кількість платників збору для внутрішнього туризму та в’їзного туризму.

Кількість платників у зв’язку з «зародженням» туристичної галузі на території громади заплановано 20 осіб внутрішнього туризму та 3 особи в’їзного туризму.

 

Прогнозна кількість суб’єктів господарювання із ведення діяльності по тимчасовому розміщенні осіб у місцях проживання (ночівлі).

 На території Наталинської територіальної громади працює два                                готельно-ресторанні комплекси.

 

Надходження коштів до місцевого бюджету від сплати туристичного збору за 2022 рік за одну особу внутрішнього туризму та в’їзного туризму.

         Прогнозна сума надходження до бюджету сільської територіальної громади у 2022 році від сплати туристичного збору відповідною прогнозованою кількістю осіб за 2 доби тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) згідно ставки збору у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму  та 2 відсотка – для в’їзного туризму  від розміру мінімальної заробітної плати на 2022 – 6500 гривень.

Розрахунок:

Надходження від внутрішнього туризму:

20*2*(0,5%*6500 грн)=1300 грн (прогнозне розміщення 20 осіб по 2 доби за ставкою 0,5%)

Надходження від в’їзного туризму:

3*2(2*6500 грн) = 780 грн (прогнозне розміщення 3 осіб по 2 доби за ставкою 2%.

         Внаслідок встановлення туристичного збору на території сільської ради планується залучити до сільського бюджету у  2022 році кошти в сумі 2,08 тис. грн..

 

     9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

    Оцінка результатів реалізації регуляторного акта  та ступінь досягнення цілей буде здійснена при проведені повторного відстеження  результативності регуляторного акта згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Під час базового відстеження визначено такі значення показників результативності:

Показник

2022 рік

Загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), діб:

 • внутрішнього туризму
 • в’їзного туризму

 

 

2

2

Прогнозована кількість платників збору осіб:

 • внутрішнього туризму
 • в’їзного туризму

 

20

3

Прогнозована кількість суб’єктів господарювання із ведення діяльності по тимчасовому розміщенні осіб у місцях проживання  (ночівлі), осіб

2

Надходження коштів до місцевого бюджету від сплати туристичного збору за 2022 рік за одну особу, грн;

 • внутрішнього туризму
 • в’їзного туризму

 

 

1300

780

 

Прийняття даного регуляторного акту забезпечило виконання вимог статті 268 Податкового кодексу України в частині запровадження на території Наталинської сільської територіальної громади туристичного збору. З вище сказаного можна зробити висновок, що його реалізація є  необхідною умовою для залучення додаткових коштів до сільського бюджету. 

 

 

Голова постійної комісії

з питань прав людини,

законності, депутатської діяльності,

етики та регламенту                                            Михайло КОВАЛЕНКО

 

Начальник відділу фінансів

Наталинської сільської ради                                  Любов КУЧИК