ЗВІТ про базове відстеження  результативності проєкту регуляторного акта – рішення Наталинської сільської   ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Наталинської сільської

  • 397

ЗВІТ
про базове відстеження  результативності проєкту регуляторного акта – рішення Наталинської сільської   ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Наталинської сільської ради»

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення Наталинської сільської   ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Наталинської сільської ради»

 

2. Виконавець заходів з відстеження: фінансовий відділ Наталинської сільської ради.

 

3. Цілі прийняття акта: встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у Наталинській територіальній громаді, відповідно до вимог Податкового кодексу України (надалі – Кодекс).

 

 4. Строк виконання заходів з відстеження:  з 11.01.2022 – 14.01.2022 року (включно).

 

5. Тип  відстеження: базове.

 

6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз показників за період базового відстеження:

- статистичних – фактичних та прогнозних надходжень до зведеного бюджету Наталинської сільської територіальної громади від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, (надалі – податок), за обрахунками розробників регуляторного акта, чисельності платників податку у 2020–2022 роках;

- оціночних – розміру коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта, за результатами консультацій з представниками консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики під час підготовки аналізу регуляторного впливу  рішення Наталинської сільської ради, рівня поінформованості.

 

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, а також способи одержання  даних: базове відстеження здійснюється з метою оцінки стану суспільних відносин, на регулювання яких спрямована дія акта, та проводиться на підставі:

- консультацій з суб’єктами господарювання, членами сільських консультативних рад суб’єктів господарювання за відповідними напрямами діяльності щодо визначення розміру ставки податку в межах максимально допустимого розміру, визначеного Кодексом (1,50%), за класифікацію будівель та споруд, передбаченою Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Ураховуючи практичний досвід громади в  застосуванні незмінного з 2019 року розміру ставок податку, вимоги Закону України «Про захист економічної конкуренції», у проєкті рішення сільської ради запропоновано:

- зберегти пільгу в розмірі 100% для господарських (присадибних) будівель – допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, що перебувають у власності пенсіонерів;

- установити розміри ставок податку на об’єкти нерухомості, що перебувають у власності юридичних та  фізичних осіб:

- для грального бізнесу  – 1,50%;

- для інших об’єктів – 0,5%;

- для будівель музеїв та бібліотек, архіву, спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами, пам’яток історії та архітектури, меморіалів, археологічних розкопів –  0,5%;

- житлової – від 0,5% до 1%.

      Згідно з підпунктом 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Кодексу база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

- для квартири/квартир незалежно від їх кількості на 60 кв. метрів;

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості на  120 кв. метрів;

- для різних типів об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

         8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:  платниками податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованих на території Наталинської сільської територіальної громади.

Станом на 01.01.2021 у громаді обліковано платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 135, які є власниками житлової/нежитлової нерухомості, з них фізичних осіб – 116, юридичних осіб – 19.  

На 2022 рік прогнозована кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, складає 192 осіб, з них юридичних осіб – 24, фізичних осіб – 168. Прогнозована кількість платників податку не збільшиться.

Аналітика є обмеженою, оскільки державні податкові служби відповідно до пункту 63.6 статті 63 Кодексу облік платників податку ведуть за податковими номерами платників, а не за об’єктами нерухомості. Податкове програмне забезпечення не передбачає угрупування об’єктів нерухомості за їх типами.

У 2020 році надходження до бюджету громади від сплати податку склали 876,7 тис.грн, з них від фізичних осіб – 228,1 тис.грн, за ставками, що встановлено на 2019 рік від розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2019, – 4 173,00 грн.

Надходження від сплати податку на нерухоме майно на 2021 рік отримано в сумі 1216,5 тис.грн, у тому числі від юридичних осіб – 316,5 тис.грн, фізичних – 8963,9 тис.гривень. Порівняно з 2020 роком надходження у 2021 році надійшло на 339,8 тис.грн більше за рахунок зростання на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати, від якої залежить розмір сплати податку (станом на 01.01.2021 – 6 000,00 грн), зміни чисельності платників – фізичних осіб на 57 осіб.

Враховуючи розміри ставок податку, що застосовуються з 2022 року, прогнозний обсяг надходжень до Наталинської сільської територіальної громади очікується в сумі 1190,0 тис.грн (обраховано з прогнозною мінімальною заробітною платою на 2022 рік – 6500,00 грн), у тому числі від юридичних осіб у 2022 році – 916 тис.грн, фізичних осіб  –274,0 тис.грн. Обсяг надходжень є розрахунковим і може змінюватися від зміни на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати, чисельності платників та виконання ними обов’язків щодо податку.

Відповідно до статті 266 Кодексу фізичні особи сплачують податок у плановому періоді за попередній звітній період. Тобто, у 2022 році сплата відбудеться за ставками на 2021 рік, у 2023 році за ставками на 2022 рік і далі відповідно. Юридичні особи сплачуватимуть податок у звітному періоді за ставками, діючими в цьому періоді.

Поінформовано суб'єктів господарювання, фізичних осіб про оприлюднення проєкту регуляторного акта – рішення Наталинської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг  із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Наталинської сільської ради» та аналізу регуляторного впливу на офіційних веб-сайті https://natalynska-gromada.gov.ua/. Наталинської сільської ради в підрозділі «Регуляторна політика».

З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання ухвалене рішення Наталинської сільської ради оприлюднено на офіційному веб-сайті Наталинської сільської ради, в установлений законодавством термін.

 

         9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: проєкт регуляторного акта – рішення Наталинської сільської ради  «Про встановлення ставок та пільг  із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Наталинської сільської ради» є актуальним та забезпечить дотримання норм чинного законодавства у сфері податкових відносин як органами державної податкової служби, місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання та громадянами, які є власниками об'єктів нерухомості, у порядку та на умовах, визначених Кодексом і цим регуляторним актом.

 

 

 

Голова постійної комісії

з питань прав людини,

законності, депутатської діяльності,

етики та регламенту                                            Михайло КОВАЛЕНКО

 

Начальник відділу фінансів

Наталинської сільської ради                                   Любов КУЧИК