Звіт про базове відстеження  результативності проєкту регуляторного акта – рішення Наталинської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку»

  • 404

ЗВІТ
про базове відстеження  результативності проєкту регуляторного акта – рішення Наталинської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку»

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення Наталинської сільської   ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку»

 

2. Виконавець заходів з відстеження: відділ земельних відносин, просторового планування та охорони навколишнього природного середовища спільно з фінансовим відділом Наталинської сільської ради.

 

3. Цілі прийняття акта: установлення ставок та пільг із сплати земельного податку у Наталинській територіальній громаді, відповідно до вимог Податкового кодексу України (надалі – Кодекс).

 

 4. Строк виконання заходів з відстеження:  01.01.2022 – 31.01.2022 року (включно).

 

5. Тип  відстеження: базове.

 

6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз показників за період базового відстеження:

- статистичних – фактичних та прогнозних надходжень до зведеного бюджету Наталинської сільської територіальної громади від сплати земельного податку (надалі – податок), за обрахунками розробників регуляторного акта, чисельності платників податку у 2020–2022 роках;

- оціночних – розміру коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта, за результатами консультацій з представниками консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики під час підготовки аналізу регуляторного впливу  рішення Наталинської сільської ради, рівня поінформованості.

 

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, а також способи одержання  даних: базове відстеження здійснюється з метою оцінки стану суспільних відносин, на регулювання яких спрямована дія акта, та проводиться на підставі:

- консультацій з суб’єктами господарювання, членами сільських консультативних рад суб’єктів господарювання за відповідними напрямами діяльності щодо визначення розміру ставки податку в межах максимально допустимого розміру, визначеного Кодексом (5,0 %).

Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на безпосереднє розв’язання визначеної проблеми, а саме:

  • земельний податок сплачується фізичними та юридичними особами, які здійснюють господарську діяльність на території Наталинської сільської ради;
  • ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів нормативну грошову оцінку яких не проведено, складає: для земель сільськогосподарського призначення – 0,3 відсотки; для інших земель – 5,0 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Харківській області; а для лісових земель – 0,1 відсоток від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Харківській області;
  • ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, та за земельні ділянки, де не проведена нормативна грошова оцінка земель (яка розраховується від нормативної грошової оцінки площі ріллі по Харківській області),  встановлена в розмірі 3,0 відсотки; для земель загального користування - 1,0 відсоток; для лісових земель - 0,1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки, дасть можливість забезпечити рівне для всіх платників податку конкурентне середовище та дадуть змогу наповнювати місцевий бюджет.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

  • розробка проєкту регуляторного акта «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік», обговорення його на засіданнях робочої групи з дотриманням принципів державної регуляторної політики;
  • оприлюднення проєкту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік» з метою отримання зауважень та пропозицій;
  • затвердження проєкту регуляторного акта «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік» на засіданні сесії сільської ради;
  • оприлюднення даного регуляторного акта у засобах масової інформації;
  • здійснення моніторингу надходжень до місцевого бюджету коштів від цього податку.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:  платниками податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками та користувачами земельних ділянок, розташованих на території Наталинської сільської територіальної громади.

Станом на 01.01.2021 у громаді обліковано платників земельного податку - 1231, з них фізичних осіб – 1209, юридичних осіб –22.  

На 2022 рік прогнозована кількість платників земельного податку складає 2911 осіб, з них юридичних осіб – 33, фізичних осіб – 2878 Прогнозована кількість платників податку не збільшиться.

Аналітика є обмеженою, оскільки державні податкові служби відповідно до пункту 63.6 статті 63 Кодексу облік платників податку ведуть за податковими номерами платників, а не за об’єктами нерухомості. Податкове програмне забезпечення не передбачає угрупування об’єктів нерухомості за їх типами.

У 2020 році надходження до бюджету громади від сплати податку склали 2825,2 тис.грн, з них від фізичних осіб –322,9 тис. грн, юридичних осіб -   2502,3 тис.грн за ставками, що встановлено на 2020 рік.

Надходження від сплати земельного податку на 2021 рік отримано в сумі 4814,6 тис.грн, у тому числі від юридичних осіб – 4117,9 тис.грн, фізичних – 696,7 тис.гривень. Порівняно з 2020 роком надходження у 2021 році надійшло на 1989,4 тис.грн більше.

Ураховуючи розміри ставок податку, що застосовуються з 2022 року, прогнозний обсяг надходжень до Наталинської сільської територіальної громади очікується в сумі 4499,0 тис.грн, у тому числі від юридичних осіб у 2022 році – 3900 тис.грн, фізичних осіб  – 599 тис.грн. Обсяг надходжень є розрахунковим і може змінюватися від зміни на законодавчому рівні коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки землі, чисельності платників та виконання ними обов’язків щодо податку.

Поінформовано суб'єктів господарювання, фізичних осіб про оприлюднення проєкту регуляторного акта – рішення Наталинської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» та аналізу регуляторного впливу на офіційних веб-сайті https://natalynska-gromada.gov.ua/ Наталинської сільської ради в підрозділі «Регуляторна політика».

З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання ухвалене рішення Наталинської сільської ради оприлюднено на офіційному веб-сайті Наталинської сільської ради, в установлений законодавством термін.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: проєкт регуляторного акта – рішення Наталинської сільської ради  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» є актуальним та забезпечить дотримання норм чинного законодавства у сфері податкових відносин як органами державної податкової служби, місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання та громадянами, які є власниками та користувачами земельних ділянок, у порядку та на умовах, визначених Кодексом і цим регуляторним актом.

 

 

Голова постійної комісії з питань прав

людини, законності, депутатської

діяльності, етики та регламенту                                    Михайло КОВАЛЕНКО

 

Головний спеціаліст відділу земельних

відносин, просторового планування та

охорони навколишнього природного

середовища Наталинської сільської ради                                  Анна ФЕНЕНКО