Порядок відновлення документу про освіту

  • 172

Порядок відновлення документу про освіту:

КАРТА  для громадян щодо отримання дублікатів документів про освіту

1. Для отримання дубліката свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестата про повну загальну середню освіту, додатків до них або виправлення помилок у написанні прізвищ, імен, по батькові НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ, В ЯКОМУ ВИ НАВЧАЛИСЯ Й ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ.

2. Надати оголошення в друкованих засобах масової інформації, в якому мають бути зазначені назва документа, його номер та дата видачі, на чиє ім'я виданий, яким закладом освіти, та про визнання його недійсним.

3. Написати письмову заяву на ім'я керівника закладу освіти, в якій зазначити причину, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності); найменування документа, який втрачено або пошкоджено, назва навчального закладу та дата його закінчення, згода на обробку персональних даних, інші відомості, якщо Ви вважаєте їх суттєвими для видачі дубліката. 

4. Разом із заявою необхідно надати:

  • копію документа про освіту, якщо така існує;
  • копію першої сторінки паспорта та свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);
  • підтвердження про оплату послуг з виготовлення дубліката (копія квитанції).

5. Сплатити послуги з виготовлення дубліката в ТОВ РЦ "СТУДСЕРВІС" м.Харків. Копію документа про підтвердження оплати необхідно надати до закладу освіти.

6. Строк виготовлення дубліката документа про освіту становить приблизно 30 днів з моменту подання громадянином всіх необхідних документів до закладу освіти.

7. Після виготовлення й надходження дубліката документа Ви отримаєте його особисто в закладі освіти під підпис у Книзі видачі.