Організований початок 2023/2024 навчального року

  • 127

Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту».

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01)

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів 

Наказ МОЗ № 2205 від 25.09.2020 року "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти"

Розпорядження про організований початок 2023/2024 навчального року

Розпорядження про запровадження дистанційної форми навчання

Про інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році  https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/89974/

Про забезпечення навчання учнів, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту в закладах освіти країни перебування та України https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/89958/

Про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/89791/

Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023/2024 навчальному році https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/89766/

Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році