Урядом прийнято постанову Кабміну «Про реалізацію спільного із Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю»

  • 62

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України №110 від 02.02.2024 року «Про реалізацію спільного із Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю».

Кабінет Міністрів України встановив, що в межах реалізації проекту:

- право на отримання додаткової грошової допомоги за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (далі — додаткова грошова допомога) мають особи, які проживають на території України, крім тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щодо яких не визначено дати завершення тимчасової окупації, якщо такі особи є отримувачами державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 79 “Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 13, ст. 545), та в яких розмір відповідної соціальної допомоги, за даними, що містяться в інформаційних базах даних Міністерства соціальної політики, становить менше ніж 3 250 гривень на місяць (далі — отримувачі соціальної допомоги);

- виплата додаткової грошової допомоги проводиться щомісяця протягом трьох місяців у розмірі, що визначається як різниця між 3 250 гривнями (або іншим розміром, визначеним Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй) і сумою отриманої соціальної допомоги, зазначеної в абзаці другому цього пункту, але не менше ніж 100 гривень на місяць, і може бути продовжена за узгодженим рішенням Міністерства соціальної політики та Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (далі — сторони);

- виплата додаткової грошової допомоги проводиться Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй за відповідний місяць без звернення отримувача соціальної допомоги;

- виплата додаткової грошової допомоги проводиться шляхом перерахування коштів на рахунки отримувачів соціальної допомоги, відкриті в банках, через уповноважений банк, вибраний Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй, із зазначенням призначення платежу “додаткова грошова допомога” або шляхом надання послуги з виплати і доставки додаткової грошової допомоги вибраною Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй організацією, що здійснює виплату і доставку додаткової грошової допомоги за місцем фактичного проживання отримувачів соціальної допомоги;

- додаткова грошова допомога не надається отримувачам соціальної допомоги в період отримання ними міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій, зокрема відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2023 р. № 1173 “Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023—2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 103, ст. 6154) та від 1 грудня 2023 р. № 1255 “Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми” (Офіційний вісник України, 2024 р., № 3, ст. 100), перевірка інформації про отримання якої проводиться відповідно до програмних документів Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй;

- додаткова грошова допомога не надається отримувачам соціальної допомоги, які отримують допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418; 2023 р., № 69, ст. 3990), крім отримувачів соціальної допомоги, які проживають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, для яких не визначено дати завершення бойових дій (можливості припинення бойових дій). Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, надана отримувачам соціальної допомоги, не враховується під час розрахунку додаткової грошової допомоги.

Розмір отриманої додаткової грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для призначення всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до Податкового кодексу України.

 

Фото без опису