Допомагаємо нашим Захисникам

  • 48

До­по­ма­га­ти на­шим за­хис­ни­кам — це най­мен­ше, що ми мо­же­мо зро­би­ти для тих, хто бо­реть­ся за на­ше мир­не сього­ден­ня і щас­ли­ве май­бут­нє у рід­ній кра­їні.

Наталинська те­ри­то­рі­аль­на гро­ма­да робить це другий рік поспіль в умовах пов­но­мас­штаб­ної вій­ни з ро­сій­ським аг­ре­со­ром, за­куп­ля­ючи різ­но­го ро­ду тех­ні­ку та аму­ні­цію.

У 2024 році Наталинська сільська військова адміністрація переважну частину місцевого бюджету громади спрямовує на допомогу армії, задовольняючи запити військових частин.

26 квітня начальник Наталинської СВА Володимир Птишник передав автомобіль пікап JAC для однієї із військових частин, що стоїть на захисті неба Харківщини.

Авто було придбано за рішенням та підтримки депутатів сільської ради за бюджетні кошти у грудні 2023 року, але відправити його на фронт виявилося можливим лише зараз.

Не перестаємо дякувати Збройним Силам України і допомагатимемо й надалі нашим Захисникам! Разом до Перемоги!

Фото без опису