Про проведення громадського обговорення проєкту розпорядження начальника Наталинської сільської військової адміністрації «Про реорганізацію шляхом ліквідації Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківськ

 • 23

Додаток 2 до розпорядження

начальника Наталинської сільської військової адміністрації

від 01.05.2024 року № 426

 

 

Інформаційне повідомлення

про проведення громадського обговорення проєкту розпорядження

начальника Наталинської сільської військової адміністрації

«Про реорганізацію шляхом ліквідації Володимирівської гімназії

Наталинської сільської ради Красноградського

району Харківської області» 

 

1. Найменування організатора громадського обговорення

Наталинська сільська рада.

2. Питання, винесене на громадське обговорення

Про проведення громадського обговорення проєкту розпорядження начальника Наталинської сільської військової адміністрації «Про реорганізацію шляхом ліквідації Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області»

Мета: врахування громадської думки мешканців Володимирівського старостату Наталинської сільської ради щодо реорганізації шляхом ліквідації Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області. 

 

3. Соціальні групи населення та зацікавлені сторони, на які поширюється дія прийнятого рішення:

         Здобувачі освіти Володимирівської гімназії.

Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні. На жаль, з кожним роком у нашій громаді, як і в Україні зокрема, зменшується народжуваність,  відповідно  зменшується кількість учнів.

Середня наповнюваність класів у Володимирівської гімназії становить 5,8 учні, а для мінімального розрахунку отримання освітньої субвенції для Наталинської громади на 2024 рік відповідно до даних МОН — розрахункова наповнюваність класів 12 учнів.

Постановою КМУ від 05 березня 2024 року № 245 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 і від 27 грудня 2017 р. № 1088» вносяться зміни до розрахунку освітньої субвенції, в якому не передбачено фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової освіти), кількість учнів у яких становить з 01 вересня 2025 року – менше 45 осіб та з 01 вересня 2026 року – менше 60 осіб.

Окрім того, у школах з малою наповнюваністю учнів один учитель, як правило, викладає кілька навчальних предметів, а у класах, де менше 5-ти учнів організовано індивідуальне навчання, відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді тощо.

Наталинська сільська рада, як засновник, забезпечить учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти – в закладах загальної середньої освіти Наталинської сільської ради, які знаходиться територіально найближче до Володимирівської гімназії.

До участі в обговоренні запрошуються мешканці села Володимирівка та с-ща Садове Наталинської сільської ради.


Загальна інформація

про Володимирівську гімназію Наталинської сільської ради

Красноградського району Харківської області:

 

1. Юридична адреса: вул. Верхня, 3, с. Володимирівка, Красноградський район, Харківська область, 63374

2. Чисельність дитячого населення

(Володимирівський старостат, с. Володимирівка, с-ще Садове):
–  від 0 до 18 років (на 07.05.2024) – 78 дітей;

3. Проєктна потужність закладу: 180 учнів.
4. Фактична завантаженість закладу: 22 %
 5. Кількість учнів у 2023/2024 навчальному році: 41 дитина, у тому числі:
– 1-4 класи: 18 учнів (відсутній 2 клас);
– 5-9 класи: 23 учнів (відсутній 5 клас).

6. Прогнозована наповнюваність закладу освіти:

2024/2025 н. р. – 43 учні (7 класів)

2025/2026 н. р. – 42 учні (7 класів)

2026/2024 н. р. – 40 учні (7 класів)
7. Фактична середня наповнюваність 1-9 класів: 5,8 учня.

8. Вартість утримання 1 учня (факт 2021 року. В даний рік усі виплати здійснювалися в повному обсязі): 101 761,44 грн.

Плановий розрахунок на 2024/2025 навчальний рік – 4 936 823 грн (видатки на утримання закладу) та 117 543 грн (середня вартість утримання 1 учня).
9. Кількість педагогічних працівників закладу: 16, з них 11 підвозяться до закладу.

10. Площа будівлі: 464 кв.м.

11. Матеріально-технічна база закладу: 8 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас (5 ПК), майстерня, їдальня, бібліотека.

12. Підстави для реорганізації закладу освіти шляхом ліквідації:

Постанова КМУ від 05 березня 2024 року № 245 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 і від 27 грудня 2017 р. № 1088».

Вносяться зміни до порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (далі – Порядок).

Відповідно до п. 10 цього Порядку, за рахунок субвенції не здійснюється фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової освіти), кількість учнів у яких становить з 01 вересня 2025 року – менше 45 осіб та з 01 вересня 2026 року – менше 60 осіб.

 

4. Нормативно-правове забезпечення:

 

1) Конституція України (стаття 143): територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації й установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

2) Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

- Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

- Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

 - Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»: консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

          4) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: стаття 13 – пропозиції, як вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування; стаття 26 – реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

          5) Постанова КМУ від 05 березня 2024 року № 245 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 і від 27 грудня 2017 р. № 1088».

 

5. Адреса (посилання) опублікованого на офіційному веб-сайті проєкту розпорядження https://natalynska-gromada.gov.ua/


6. Формат проведення громадського обговорення.

У зв’язку з тривалою повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та продовженням строку дії воєнного стану в Україні пропозиції (зауваження) щодо реорганізації шляхом ліквідації Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області подаються в письмовій формі до 01.05.2025 року з моменту оприлюднення відповідного інформаційного повідомлення за адресою: вул. Свято-Троїцька, буд. 39-В, с. Наталине, Харківська область, Красноградський район, 63343, (відділ освіти Наталинської сільської ради),  тел. 097-165-63-35 або на електронну адресу: natalyncilrada@ukr.net із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові та адреси особи, яка їх подає.

Пропозиції, розповсюджені через соцмережі, не підлягають розгляду та не враховуються під час узагальнення результатів та прийняття остаточного рішення.

Публічне громадське обговорення у Володимирівській гімназії (зустріч з громадськістю) планується провести в травні 2025 року.

 

7. Адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення:

вул. Свято-Троїцька, буд. 39-В, с. Наталине, Харківська область, Красноградський район, 63343, тел. 097-165-63-35 (відділ освіти Наталинської сільської ради)

 

8. Прізвище, ім’я відповідальної особи за проведення громадського обговорення:

РУДЕНКО Оксана Олексіївна, начальник відділу освіти Наталинської сільської ради, тел. 097-165-63-35

ПОНОМАРЕНКО Елла Василівна, директор Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області.


9. Строк і спосіб оприлюднення громадського обговорення.

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Наталинської сільської військової адміністрації.

 

 

 

Додаток 1 до розпорядження

начальника Наталинської сільської військової адміністрації

від 01.05.2024 року № 426

 

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

НАТАЛИНСЬКА  СІЛЬСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЄКТ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЧАЛЬНИКА НАТАЛИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 ____________ року                       с. Наталине                                     № _______

 

 

Про реорганізацію шляхом ліквідації Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району

Харківської області

 

 

Відповідно до п. 3 ст. 66, ст. 11 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», ст. 32, 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, ст. 59 Господарського кодексу України, керуючись ст. 25, 26, 32, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указом Президента України від   05 лютого 2024 року № 49/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 06 лютого 2024 року № 3564-ІХ, керуючись статтею 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постановою Верховної Ради України «Про здійснення начальником Наталинської сільської військової адміністрації Красноградського району Харківської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 22.11.2023 року № 3492-ІХ, розпорядженням начальника Наталинської сільської військової адміністрації від 26.04.2024 року № 406 «Про внесення змін до плану оптимізації мережі закладів освіти Наталинської сільської ради на 2023-2027 роки», з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також результатів проведення публічного громадського обговорення, з метою оптимізації мережі закладів освіти Наталинської сільської ради та ефективного використання бюджетних коштів у зв'язку із зменшенням кількості здобувачів освіти зобов'язую:

 

            1. Припинити діяльність Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області (ідентифікаційний код 24135704, місце знаходження юридичної особи: вул. Верхня, 3, село Володимирівка, Харківська область, Красноградський район, 63342) шляхом її ліквідації.

        2. Припинити юридичну особу – Володимирівська гімназія Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

           3. Створити ліквідаційну комісію з припинення діяльності Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області та затвердити її склад згідно з додатком 1.

           4. Встановити строк два місяці з дня оприлюднення повідомлення щодо припинення юридичної особи для пред’явлення вимог кредиторів.

           5. Установити, що повноваження щодо здійснення керівництва і діяльності Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області переходять до комісії з припинення юридичної особи Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області.

           6. Зобов’язати комісію з припинення юридичної особи Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області:

           1) Провести процедуру реорганізації Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області шляхом ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства України.

           2) Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо реорганізації Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області та подати в установленому законодавством України порядку необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідних записів.

           3) Забезпечити у ході реорганізації дотримання прав та інтересів працівників Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області та осіб, які в ній навчаються, відповідно до вимог чинного законодавства України.

           4) Провести заходи щодо передачі архівних документів Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області, які підлягають довгостроковому зберіганню, до правонаступника та надати до Наталинської сільської ради передавальний акт про прийняття вказаних документів.

           5) Після оприлюднення повідомлення щодо припинення юридичної особи Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області вжити заходів щодо виявлення кредиторів і письмово повідомити їх про реорганізацію шляхом ліквідації Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області.

 6) Після закінчення процедури реорганізації шляхом ліквідації подати органу, що здійснює державну реєстрацію, документи, необхідні для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області в результаті її реорганізації шляхом ліквідації.

7) Вжити інших заходів, пов’язаних з реорганізацією Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7. Після припинення юридичної особи Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області внести відповідні зміни до звітності та відомостей бухгалтерського обліку.

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Начальник Наталинської сільської

військової адміністрації                                                     Володимир ПТИШНИК

Інші статті
Про проведення громадського обговорення проєкту розпорядження начальника Наталинської сільської військової адміністрації «Про реорганізацію шляхом ліквідації Роздольської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської о
 • Переглядів: 21

Про проведення громадського обговорення проєкту розпорядження начальника Наталинської сільської військової адміністрації «Про реорганізацію шляхом ліквідації Роздольської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської о

Про проведення громадського обговорення проєкту розпорядження начальника Наталинської сільської військової адміністрації «Про реорганізацію шляхом ліквідації Березівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської о
 • Переглядів: 18

Про проведення громадського обговорення проєкту розпорядження начальника Наталинської сільської військової адміністрації «Про реорганізацію шляхом ліквідації Березівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської о

Про проведення громадського обговорення проєкту розпорядження начальника Наталинської сільської військової адміністрації «Про реорганізацію шляхом ліквідації Лукашівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської о
 • Переглядів: 11

Про проведення громадського обговорення проєкту розпорядження начальника Наталинської сільської військової адміністрації «Про реорганізацію шляхом ліквідації Лукашівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської о

Всі статті