Головне управління ДПС у Харківській області нагадує про алгоритм дій платника податку при блокуванні податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

  • 33

 

У разі зупинення податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН контролюючий орган  протягом операційного дня  надсилає (в електронній формі) в автоматичномурежимі платнику  податку квитанцію, яка є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

Платник має право подати до контролюючого органу пояснення та копії підтверджуючих документів  для розгляду питання щодо прийняття  комісією регіонального рівня рішення про  реєстрацію чи відмову в реєстрації ПН/РК.

Відповідно п. 6 Порядку прийняття рішень прореєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК, в Єдиному реєстрі податкових накладних,затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 №520, строкиподання  пояснення та копії документів визначений  протягом 365 календарних днів, що настають задатою  виникнення податковогозобов’язання, відображеного в ПН/РК. Зазначаємо, що пунктом 102.9 статті102  ПКУ у зв’язку із запровадженням дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в  Україні, зупиняється перебіг строків,визначених ПКУ. Таким чином, якщо закінчення строку 365 календарних днівповідомлення про надання пояснення припадає на період дії правового  режиму воєнного, надзвичайного стану, то такийперебіг строку зупиняється.

До повідомлення про подання пояснень та копійдокументів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію якихзупинено потрібно надати письмові пояснення та копії документів, визначені п.5Порядку наказу Міністерства фінансів України від 12.12.2019 року №520. Пояснення тадокументи подаються платником податку до ДПС в електронній формі засобамиелектронного зв’язку за формою J(F) 1312603.

За результатами розгляду письмових пояснень та копій документів комісія регіонально рівня упродовж 5 робочих днів:

- або приймає рішенняпро реєстрацію ПН/РК,

- або направляєповідомлення про необхідність надання додаткових документів (у такому випадку платникмає право подати додаткові письмові пояснення та зазначені документи впродовж 5робочих днів  за формою J(F) 1307801),

- або приймає рішення про відмову в реєстрації ПН/РК (уразі надання копій документів, складених/оформлених із порушеннямзаконодавства, ненадання чи часткового ненадання додаткових письмових пояснень, копій документів).

Якщо комісією регіонального рівня прийнято рішення провідмову в реєстрації податкових накладних, таке рішення може бути оскаржено платником податку в адміністративному або судовому порядку.

Адміністративний порядок  передбачає подання скарги на рішення податкового органу у строки, визначені ст. 56 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами і доповненнями, а саме впродовж 10 робочих днів, що настають за днем прийняття такого рішення.

З метою вирішення проблемних питань, які виникають з питань блокування податкових накладних, платникам податків пропоновано звертатися до ГУ ДПС у Харківській області за телефонами «гарячої лінії»: 057 (702-85-77), 057(702-86-40), 057 (702-86-65).

Фото без опису