Оголошення від 02.12.2021 року

  • 413

ОГОЛОШЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ КОНСУЛЬТАНТА КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» НАТАЛИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

  Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади консультанта комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Наталинської сільської ради, Красноградського району, Харківської області, який знаходиться за адресою: 63343, Харківська область, Красноградський район, с.Наталине, вул. І.Сенченка, 89.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду консультанта ЦПРПП:

 

Посаду консультанта комунальної установи  «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Наталинської сільської ради може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науковопедагогічної роботи не менше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі у тому числі інформаційно-комунікаційних, пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу. 

Умови оплати праці:

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату  праці  працівників  на  основі  Єдиної  тарифної  сітки  розрядів  і коефіцієнтів  з  оплати  праці  працівників  установзакладів  та  організацій окремих галузей бюджетної сфери», додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 року №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види  педагогічної  діяльності  у  співвідношенні  до  тарифної  ставки»  по  14 тарифному розряду.


 Перелік документів, що подаються до конкурсної комісії: 

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:
           - заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

  • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

  • копія паспорта громадянина України, ідентифікаційного номера;;

  • копія документа про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

  •  копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж  педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;

  • довідка про відсутність судимості;

  • заповнений особовий листок по обліку кадрів;

  • мотиваційний лист довільній формі).

Претендент на заміщення вакантної посади може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.
 Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Терміни та місце подання документів для участі у конкурсі:

Документи для участі у конкурсі подаються директору «Центру професійного розвитку педагогічних працівників» Наталинської сільської ради: вул.І.Сенченка,89, с.Наталине, Красноградський район, Харківська область; з 03.12.2021 по 03.01.2022 в робочі дні з 8-00 до 17-00; обідня перерва з 12-00 до 12-45. 

Телефон для довідок +380663646620, E-mail cprnatal@gmail.com

 

Конкурс складається з таких етапів:

письмове тестування на знання законодавства у сфері освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року №672. Тестування містить 30 тестових завдань, проходить письмово, протягом 60 хвилин у присутності членів комісії;

- презентація пріоритетних напрямів та основних завдань роботи на посаді консультанта комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Наталинської сільської ради;

- співбесіда (перелік питань для співбесіди додається); 

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

 

Дата та місце проведення конкурсу:

05.01.2022 р. о 10 год. 00 хв.

Адреса: вул. І.Сенченка, 89, с. Наталине, Красноградський район, Харківська область, актова зала.