Проєкт регуляторного акту про встановлення розміру ставок єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності на 2022 рік

  • 714

 

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта

Проєкт рішення Наталинської сільської ради «Про встановлення  ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території Наталинської сільської ради на 2022 рік» розроблено у відповідності до вимог Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Відповідно до підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
  Даним проєктом регуляторного акта встановлюються ставки єдиного податку на території Наталинської сільської ради, визначаються ставки податку, порядок обчислення суми податку, порядок та терміни його сплати, відповідальність платників податку. Проєкт рішення регулює організаційні та економічні відносини, пов`язані зі справлянням єдиного податку на території Наталинської сільської ради.
Поштова адреса розробника проєкту регуляторного акта:
вул. І. Сенченка, буд. 89, с. Наталине Красноградський район, Харківська область, 63343, Наталинська сільська рада.
Проєкт регуляторного акта - рішення Наталинської сільської ради  «Про встановлення  ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території Наталинської сільської ради на 2022 рік», аналіз регуляторного впливу акта будуть оприлюднені протягом п’яти робочих днів після оприлюднення даного повідомлення шляхом розміщення на  офіційному веб – сайті сільської ради в мережі Інтернет https://natalynska-gromada.gov.ua/.
Зауваження та пропозиції до проєкту регуляторного акта приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця з дня його оприлюднення за поштовою адресою:  вул. І. Сенченка, буд. 89, с. Наталине Красноградський район, Харківська область, 63343, Наталинська сільська рада.

Проєкт рішення сесії "Про встановлення ставок єдиного податку для субєктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території Наталинської сільської ради на 2022 рік"

Додаток 1, 2 до проєкту рішення сесії

Додаток 3 до проєкту рішення сесії

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення