Перелік тестових письмових питань для перевірки кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання

  • 755

Перелік тестових письмових питань для перевірки кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти

 

1. Які є види освіти?

2. Які форми охоплює інституційна освіта?

3. Що передбачає дистанційна форма навчання ?

4. Що НЕ належить до складників системи освіти?

5. Скільки років триває навчання на базовому рівні середньої освіти?

6. Яке спрямування передбачає профільна середня освіта?

7. Що НЕ належить до складників освіти дорослих?

8. Залежно від засновника яким може бути заклад освіти?

9. Які повноваження керівника закладу освіти?

10. Які органи громадського самоврядування можуть діяти у закладі освіти?

11. Що є п орушенням академічної доброчесності?

12. Як проходять сертифікацію педагогічні працівники ?

13. До видів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників належать?

14. Педагогічному працівникові з вислугою понад три роки встановлюють щомісячну надбавку в розмірі, ____% посадового окладу?

15. Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі, ____% посадового окладу?

16. З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?

17. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?

18. Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?

19. Яких принципів зобов’язані дотримуватися педагогічні працівники у відносинах з учнями та їх батьками?

 20. З якою періодичністю скликаються загальні збори трудового колективу?

21. В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти?

22. Хто може бути асистентом учня?

23.  Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?

24. За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей?

25. На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?

26. Ким розглядається питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії учня?

27. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?

28. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?

29. Учителя, який має педагогічне навантаження з кількох предметів, атестують з якого предмета?

30. За яким місцем роботи атестують педагога, який обіймає однакові посади за основним місцем роботи і за сумісництвом?

31. Атестацію педагога в разі його тривалої тимчасової непрацездатності можна перенести на?

32. На кого покладено відповідальність за проведення інструктажів з питань охорони праці в навчальному закладі?

33. Хто проводить вступний інструктаж з охорони праці?

34. Коли проводять вступний інструктаж з охорони праці з працівниками?

35. Коли проводять позаплановий інструктаж з охорони праці з працівниками?

36. Коли проводять цільовий інструктаж з охорони праці з працівниками?

37. Коли проводять вступний інструктаж з охорони праці з учнями?

38. Коли проводять первинний інструктаж з учнями?

39. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?

40. Які є вимоги до опорного закладу?

 

Критерії оцінювання тестувань.

За результатами тестування виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 36 питань тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 28-35 питань тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 27 і менше питань тестового завдання;

Проведення повторного тестування не допускається.

 

Зразки ситуаційних завдань 

Ситуація 1.

         Директор школи  усвідомив, що у педагогічному колективі працює  педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі. Тобто є потенційним конкурентом директора школи. Як правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом?

Ситуація 2.

         Заступники директора школи мають великий досвід управлінської роботи, але гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, при цьому уміють переконливо доводити свою правоту. Як вплинути на таких заступників?

Ситуація 3.

         Завуч школи, вчитель історії, не підготував вчасно важливі документи, чим створив несприятливу ситуацію у роботі і  отримав догану за недобросовісне виконання обов’язків. У той же час стає відомо, що його учень здобув перемогу на олімпіаді всеукраїнського рівня. Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати заслуги підлеглого?

Ситуація 4.

         До директора школи звернулися батьки учениці 8 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі відео, на якому зафіксоване її  побиття іншими учнями.  Якими мають бути дії директора у такому випадку?

Ситуація 5.

              У педагогічному колективі вже неодноразово порушували питання необхідності загального обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Педагоги скаржилися, що адміністрація планує, їх ні про що не запитує, а вони лише виконують. Цього навчального року Ви як керівник вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання змісту річного плану на наступний навчальний рік. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.

Ситуація 6.

               У колективі працює педагог, який провокує постійні конфліктні ситуації, пов’язані з виконанням роботи. Які, на Вашу думку, повинні бути при цьому дії керівника?

 

Критерії оцінювання ситуаційних завдань.

         2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

         1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

          0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.