Отримання допомоги та захисту від домашнього насильства

  • 338

На сьогодні доволі актуальним є питання гендерної нерівності. Не зважаючи на певний прогрес у розвитку суспільства, проблема рівності прав і можливостей жінок та чоловіків існує у нашій країні. У більшості випадків саме жінки зазнають дискримінації, зокрема, під час працевлаштування, оплати праці, у доступі до представництва у владі тощо.

Гендерна рiвнiсть є однiєю з ознак правової держави. Рівноправність чоловіків та жінок – це невід’ємна частина прав людини, вона є передумовою демократії та соціальної справедливості.

Україна як демократична держава прагне забезпечити гендерну рівність в усіх сферах життя.

Одним з важливих документів, який на законодавчому рівні закріплює право на гендерну рівність є Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Заборона дискримінації за ознакою статі також визначена Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Гендерна рівність означає рівність можливостей для доступу жінок і чоловіків через соціально-економічні, етнічні, статеві, фізичні, вікові, національні упередження до програм, ресурсів; у сприянні світогляду людей до недопущення соціальної та гендерної дискримінації у суспільстві.

У більшості випадків гендерна нерівність є причиною насильства, у тому числі домашнього. Адже переважна більшість випадків насильства вчиняється щодо жінок, які в свою чергу так чи інакше дискримінуються за своєю гендерною належністю.

Потерпілий від дискримінації за ознакою статі або жертва домашнього насильства може звернутись за захистом свого порушеного права до суду та має право на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди.

У випадку, якщо особа постраждала від домашнього насильства, вона обов’язково повинна повідомити про це уповноважені органи, аби в подальшому захистити себе від таких проявів та уникнути тяжких наслідків.

Для отримання допомоги та захисту від домашнього насильства можливо:

- звернутися до Національної поліції України за номером телефону 102;

- зателефонувати на безкоштовну цілодобову «гарячу» лінію для жертв домашнього насильства за номером 15-47;

- зателефонувати на безкоштовну національну «гарячу» лінію з попередження домашнього насильства 116-123 (з мобільного) та 0 800 500-335 (зі стаціонарного);

- звернутися до спеціалістів відділу соціального захисту населення Наталинської сільської ради за адресою: вул. І. Сенченка, 89, с. Наталине, телефон: (057 44 768 18).

Досягнення гендерної рівності в українській спільноті, що означає рівноправну участь чоловіків та жінок у всіх сферах життя – це важливий вектор демократичного розвитку України.

Фото без опису