Оголошується конкурс на придбання у комунальну власність житлових приміщень (квартир, будинків) для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

  • 256

Наталинська сільська рада оголошує конкурс на придбання у комунальну власність житлових приміщень (квартир, будинків) для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

Основні вимоги до житлових приміщень (квартир, будинків):

- запропоноване житло повинно знаходитись в межах Наталинської сільської територіальної громади;

- вартість 1 кв.м. житла, що придбавається, не повинна перевищувати опосередкованої вартості спорудження житла в Харківській області у 2021 році;

- житло має відповідати державним будівельним, санітарним, пожежним та іншим нормам та вимогам встановленим для певного виду та типу об’єкта;

- житло має бути облаштовано  каналізацією, мати систему опалення, водопостачання та енергопостачання;

- житло має бути без заборгованостей по комунальних послугах та інших платежах;

- житло має бути вільним від реєстрації в ньому осіб.

Умови конкурсу:

- критерієм оцінки конкурсних пропозицій Учасників є ціна конкурсної пропозиції за 1 кв.м. загальної площі житлового приміщення;

- пропозиції оцінюються на предмет відповідності до поданих в оголошенні вимог. Конкурсні пропозиції, отримані після кінцевого терміну їх подачі або направлені з порушенням вимог, визначених в оголошенні, не розглядаються;

-  переможцем визначається Учасник конкурсу, який подав найбільш вигідну конкурсну пропозицію.

Подання пропозицій від фізичних та юридичних осіб:

Конкурсна пропозиція, яка подається учасником конкурсу складається з комерційної та технічної частин.

Комерційна частина конкурсної пропозиції :

- комерційна частина конкурсної пропозиції складається у довільній формі з заяви про участь квартири конкурсі з зазначенням цінової конкурсної пропозиції та інформації про технічні та кількісні характеристики предмета конкурсу;

- ціна конкурсної пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення щодо продажу квартири;

- -ціни вказуються за 1 кв.м загальної площі квартири, вартість конкурсної пропозиції складається із розрахунку  ціни за 1 кв.м помноженої на кількість  квадратних метрів загальної площі приміщення, та з врахуванням витрат по оплаті послуг по оформленню договору купівлі-продажу, витрат, пов'язаних з реєстрацією речових прав на нерухоме майно та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);

- фіксована вартість одного квадратного метра загальної площі квартири є незмінною;

- ціна пропозиції залишається незмінною до повного виконання сторонами зобов’язань за договором та встановлюється в національній валюті;

- витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції не відшкодовуються, в тому числі й у разі не обрання учасника переможцем, відміни конкурсу чи визнання конкурсу таким, що не відбувся.

 Технічна частина конкурсної пропозиції :

Технічна частина конкурсної пропозиції складається з нижчезазначених документів, які стосуються учасника та предмета конкурсу, які надають пропозицію з придбання житла на вторинному ринку:

- копія свідоцтва про право власності, договору купівлі-продажу на житлове приміщення або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

- копія технічного паспорта на житлове приміщення;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

- копія паспорта фізичної особи (стосується учасників – фізичних осіб)  та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

- документ, що підтверджує повноваження особи або представника Учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції, повноваження від власника на відчуження майна від його імені.

У разі перемоги в конкурсі учасник додатково надає наступні документи:

- експертна оцінка нерухомого майна про вартість об’єкта нерухомості.

- оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) (реквізити, яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу) про стан відкритих розрахункових рахунків для проведення розрахунків;

Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті, скріпленому печаткою (для юридичних осіб) або особистим підписом (для фізичних осіб).

На конверті крім позначки «Конкурсна пропозиція» повинно бути зазначено:

- назва предмета конкурсу: «Придбання у комунальну власність Наталинської сільської територіальної громади  об’єктів  нерухомого майна (житла) для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб»;

- повне найменування учасника конкурсу, його адреса (поштова або юридична), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факсу, е-mail (за наявності);

- маркування: «Не відкривати до 07.12.2021 р. 10.00 год.».

Подання конкурсних пропозицій здійснюється особисто або повноваженим представником за адресою: вул. І.Сенченка, 89, с. Наталине, в робочі дні з 8.00 год. 30.11.2021р. до 17.00 год. 06.12.2021р. включно.   

Датою конкурсної пропозиції вважається дата реєстрації заяви Учасника.

Дата та час проведення конкурсу – 07.12.2021 року, о 10.00 год.

Місце проведення конкурсу – кабінет першого заступника сільського голови.

Довідки за телефоном 050-227-88-82.

Фото без опису