Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта

  • 33

 

Проєкт рішення Наталинської сільської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Наталинської сільської територіальної громади», розроблено у відповідності відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дорожній рух», «Про охорону культурної спадщини», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 та інших нормативно-правових актів.

Даний регуляторний акт спрямований на регулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у населених пунктах Наталинської сільської територіальної громади та визначає порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

Проєкт регуляторного акта «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Наталинської сільської територіальної громади», аналіз регуляторного впливу буде оприлюднено протягом п’яти робочих днів після оприлюднення даного повідомлення шляхом розміщення на офіційному вебсайті Наталинської сільської ради https://natalynska-gromada.gov.ua/.

Поштова адреса розробника проєкту регуляторного акта: вул. Сенченка І., буд. 89, с. Наталине Красноградський район, Харківська область, 63343, Наталинська сільська рада, е-mail: natalyncilrada@ukr.net.

Зауваження та пропозиції до проєкту регуляторного акта приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця з дня його оприлюднення  за поштовою адресою:  вул. Сенченка, І., буд. 89, с. Наталине Красноградський район, Харківська область, 63343, Наталинська сільська рада.